Forretningsbetingelser

 

Generelt

 1. VH Marketing handler oftest med virksomheder, hvorfor alle oplyste priser af VH Marketing er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette gør sig også gældende for priser på hjemmesiden vhwebdesign.dk eller tilbud sendt direkte til kunden.
 2. VH Marketing kører gerne ud eller istandsætter et indledende videomøde for at finde ud af, om der er et godt match mellem kunden og VH Marketing.
 3. Kunden forsikrer, at alle elementer af tekster, billeder eller andet grafisk materiale som kunden giver til VH Marketing, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har fået tilladelse til at bruge disse. Når kunden giver VH Marketing billeder, tekster eller andet grafisk materiale, så accepterer kunden at beskytte VH Marketing mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis ejendom, vi benytter.
 4. Det er kundens endelige ansvar at sørge for, at eventuelle tekster herunder navne, kontaktoplysninger mv. og billeder er korrekte, inden kunden siger ’OK’ før lanceringen af en ny hjemmeside.
 5. VH Marketing må gerne henvise til, og gøre brug af de materialer, som vi i fællesskab producerer i egen markedsføring, medmindre andet er aftalt.

Hjemmeside-projekter faktureres i to rater:
Første halvdel af beløbet faktureres forud for projektet, hvorefter VH Marketing går i gang med sin del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når hjemmesiden er klar til overlevering eller LIVE. I tilfælde af, at et projekt trækkes i langdrag fra kundens side af, tillader VH Marketing at fakturere slutfaktura. Slutfaktura sendes senest 3 måneder efter designpræsentation eller senest 1 måned efter en designpræsentation, hvis kunden ikke er vender tilbage på mail eller telefon.

Tilbud:
Fremsendt tilbud er gældende i to måneder fra tilbudets dato, derefter er tilbudet ugyldigt, jo mindre der er aftalt en påbegyndelsesdato på projektet, eller kunden har godkendt det og betalt 1 rate af betalingen (hjemmesider og webshop).

Manglende betaling:
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret:
VH Marketing produkter som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at VH Marketing påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved VH Marketing påbegyndelse af kundens bestilling.

Kundens aftaler med tredjemand:
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.

VH Marketing kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem VH Marketing og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

Ophavsret

Hjemmesider/webshops:
Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden 100%.

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret , har VH Marketing rettighed til, og må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

VH Marketing forbeholder sig retten til at bruge kundens opgave som en case på vores hjemmeside med henblik på at demonstrere vores arbejde og ekspertise, medmindre andet er aftalt skriftligt med kunden.

Grafisk design:
Ophavsretten/brugsret til designet overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura

Undlader kunden at betale og benytter designet, så er det brud på ophavsretten og VH Marketing vil anmelde kunden.

Ansvar

 1. VH Marketing står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og/eller problematikker, der er opstået på grund af disse manglende kundskaber. VH Marketing vil dog som udgangspunkt oplære kunden i brug af sin hjemmeside ved overlevering af netop hjemmesiden.
 2. VH Marketing kan ikke gøres ansvarlig for nogle former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab af data og tab af fortjeneste. VH Marketing anbefaler som udgangspunkt en WordPress serviceaftale, hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.
 3. VH Marketing kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tab, uanset om VH Marketing kommer til at lave en fejl eller rådgiver kunden forkert. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgeskader, driftstab, tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab og økonomiske tab.
 4. VH Marketing kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne servere. Herunder kundens egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.
 5. Det er kundens eget ansvar, at sørge for at alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. VH Marketing kan dermed ikke stilles til ansvar for brud på ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.
 6. VH Marketing gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket VH Marketing ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan eksempelvis være nødvendigt ved opgradering eller flytning af servere.
 7. VH Marketing kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller problemer med WordPress, temaet og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.
 8. Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for VH Marketing, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.
 9. VH Marketing kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at VH Marketing ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo. Hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.
 10. VH Marketing kan ikke drages til ansvar såfremt VH Marketing er behjælpelig med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. VH Marketing anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.
 11. Såfremt kundens hjemmeside og/eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede personer/bots ind på hjemmesiden, så kan VH Marketing ikke drages til ansvar.
 12. Hvis VH Marketing udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder VH Marketing sig retten til at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

Force Majeure

VH Marketing er i henhold til disse betingelser ikke ansvarlig overfor den anden part, for så vidt det skyldes forhold, der ligger uden for VH Marketings kontrol, og som VH Marketing ikke ved disse betingelsers indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller efter disse betingelsers indgåelse burde have undgået eller overvundet. Her kan VH Marketing ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

VH Marketing
Christiansvej 51, 5700 Svendborg
Tlf: + 45 21302240
vh@vhwebdesign.dk
CVR-nummer: 44047047